#YeşilGelecekİçinYeşilÇözümler

Karbon Emisyon İzleme Sistemleri

Ölçüm cihazlarından anlık okunan verilerin işlenmesi sonucu kurum ve ürün bazında doğrudan ve dolaylı emisyonların hesaplanmasına ve raporlanmasına imkan tanıyan dijital bir çözümdür.
 

Endüstriyel Veri Toplama ve İzleme

Veri toplama, sorunu analiz etmeye ve  işletmenin performansını yorumlamak, kar/zararın hesaplanmasının yanı sıra Yeşil üretimde verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için kullanılan çözümdür.
 

Atıksu İzleme Sistemleri

Arıtma tesisi için mevcut ve gelecek trendleri değerlendirebilmek için bilgi toplamak veya arıtma tesislerinin performansını arttırmak için atık suyun kirleticiler veya parametreler açısından izlemesini sağlayan çözümdür.

Makine Performans İzleme Sistemleri

Bu çözüm ile makine performansının ölçülmesi, ölçülen uygun bir parametrenin değişen seviyeleri aracılığıyla gelecek olan bir arıza uyarısı verir ve böylece makinenin durumundaki bir değişikliği belirtir.
 
 

Enerji Raporlama ve izleme Sistemleri

Enerji tüketimini arttıran durumları tespit etmek ve enerji tüketimini etkileyen faktörleri takip etmek, ardından iyileştirmeler yapmak için her işletmede olması gereken bir çözümdür.
 

Su ve Sıcak su İzleme Sistemleri

Su ve Sıcak Su izleme çözümü, işletmenizde tüketilen su ve sıcak suyun ölçülüp izlenmesi ve birimler arası su kayıp / kaçaklarının raporlanmasına ve su tüketimini kontrol altına almaya olanak sağlar.
 

Doğal Gaz İzleme Sistemleri

Doğalgaz izleme sistemi, doğalgaz tüketiminin ölçülmesi, takip edilmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir sistemdir.
 
 

Müşteri Bazında Özel Yazılım Çözümler

Tamamen işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda, işletmeniz için geliştirilmiş/yazılmış özel yazılım çözümleri.
 

Buhar İzleme Sistemleri

Enerji maliyetlerinin dalgalanmasıyla birlikte buhar buhar kalitesindeki farkındalık  daha fazla artıyor. Buhar kalitesi izlemeye yönelik bir çözümdür.