Genel

İşletmelerde enerji verimliliği

İklim ve Enerji Paketi Sonrası İşletmelerde Enerji Verimliliği

Avrupa Birliği, 2050 de-karbonizasyon hedeflerinin bir parçası olarak birincil ve nihai enerji tüketimini azaltmak için 2020 ve 2030 dönenimde iddialı enerji verimliliği hedefleri belirlemiştir.

Kullanıcılar enerjiyi daha verimli kullanarak, daha az tüketerek enerji faturalarını düşürebilir, çevrenin korunmasına yardımcı olabilir, iklim değişikliğini hafifletebilir, yaşam kalitelerini iyileştirebilir, ülkenin dış petrol ve gaz tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltabilir ve ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini destekleyebilir. Bu faydaları elde etmek için, üretimden nihai tüketime kadar tüm enerji zinciri boyunca enerji verimliliğinin artırılması gerekmektedir.

ÇÖZÜMÜMÜZ

Enerji İzleme Sistemi & Canlı Demo Sistem

Enerji tüketimini arttıran durumları tespit etmek ve enerji tüketimini etkileyen faktörleri takip etmek, ardından iyileştirmeler yapmak için her işletmede olması gereken bir çözümdür.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Bunu başarmak için altyapıların oluşturulması ve sürekli iyileştirme metotları ile sistemlerin güncellenmesi gereklidir. Elektrik, su, atık su, doğal gaz, buhar, hava, vb. kaynakların yeni nesil ölçüm cihazları kullanarak kritik noktalardan ölçülmesi ve izlenmesi hedeflere ulaşılmada yol gösterici olacaktır.

Çünkü bu akıllı ölçüm cihazlarından oluşan güçlü bir ağ ile tesis enerji verimliliği artırılabilir, enerji maliyetleri düşürülebilir ve sera gazı emisyonu azaltılabilir.

İşletmenin online izlenmesi ve anlık raporlanması sayesinden, üretici şimdi ve gelecekte rekabet avantajı kazanır. Üretilen ürünün birim fiyatını, real çarpanlar (değişkenliğe sahip) ile hesaplayarak, fiyatlamada üstünlük kurabilir.

Biz tüm partnerlerimize “Veri toplama ve online izleme sistemi”, “Enerji izleme ve Raporlama sistemi”, “Karbon Emisyon Takip Sistemi” gibi aslında amacı aynı olan bu sistemlerin işletmelere ivedilikle kurulmasını öneriyoruz.

Önümüzdeki 10 yılda enerjiye olan talep arttıkça en iyi enerji verimliliği ile çalışan üreticiler, rekabet etme, gelişme ve marka değerini arttırma noktasında en iyi konumlarda yerlerini alabilirler.
Veri toplama ve online izleme sistemleri, anlık alınan aksiyonlar ile bugün ve toplanan verinin işlenmesi-yorumlanması ile yarın enerji verimliliğini daima yukarlara taşır.

Tesislerde Veri Toplama ve Online İzleme Sistemi için Yazımızı okumanızı öneriyoruz.  - LİNK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir