Genel

AB 2030 İklim ve Enerji Paketi

AB 2030 iklim ve enerji, 2021'den 2030'a kadar olan dönem için AB çapında hedefleri ve politika hedeflerini içermektedir.

AB 2030 iklim ve enerji, 2021'den 2030'a kadar olan dönem için AB çapında hedefleri ve politika hedeflerini içermektedir.

Yeşil Mutabakatın bir parçası olarak komisyon, Eylül 2020’de ulaşılması gereken sera gazı emisyonu azaltma hedeflerini önermiştir. Hedefler arasından en önemli parametre 1990 yılına kıyasla emisyonların en az %55 azaltılmasıdır.

Avrupa Birliği’nin önem arz eden 2030 Hedefleri:

  1. Sera gazı emisyonlarını en az %40 azaltma (1990 seviyelerinden itibaren)
  2. Yenilenebilir Enerji için en az %32 sermaye ayırmak
  3. En az %32,5 Enerji Verimliliğinde iyileştirme

Sera gazı emisyonların %40 azaltılması AB Emisyon Ticaret Sisteminde (ETS) ve Çaba Paylaşım Regülasyonunda açıkça belirtilmişti (2020 Hedefleri Kapsamında). Bu yol haritası ile tüm sektörler belirlenen %40 emisyon azaltma hedeflerine katkıda bulunacak.

2030 planında kapsamlı bir etki değerlendirmesine dayanarak Komisyon, AB'nin sera gazlarını azaltma konusundaki tutkusunu artırmayı ve önümüzdeki 10 yıl için bu daha iddialı yolu belirlemeyi önerdi.

Öneriler:

  • 2050 yılına kadar iklim-nötr’e ulaşmak için daha iddialı ve uygun maliyetli bir yol belirleyin
  • Yeşil çalışma alanları ve mesleklerin yaratılmasını teşvik edin ve AB'nin ekonomisini büyütürken sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki kararlılığı sürdürün
  • Uluslararası ortakları, küresel sıcaklıktaki artışı 1,5°C'ye sınırlama ve iklim değişikliğinin en ağır sonuçları ile mücadele etmeye teşvik edin

Bu konuların ışığında AB sınırlarındaki sera gazı emisyonun %75’ini enerji sektörü kapsamaktadır.

Bu nedenle yenilenebilir enerjinin ekonominin farklı sektörlerindeki payının arttırılması, AB'nin enerji ve iklim hedeflerine ulaşmak için kilit bir yapı taşıdır. AB Enerji Birliği Yönetişimi ve İklim Eylemi Yönetmeliği, 2030 iklim ve enerji hedeflerine ve Paris Anlaşması kapsamındaki uluslararası taahhütlerine yönelik ilerlemenin planlanmasını, izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak için entegre kurallar benimsemiştir.

Bir sonraki yazımızda..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir