Endüstriyel Veri Toplama

Fabrikalarda Veri Toplama ve Online İzleme Sistemi

Tesislerde Veri Toplama ve Online İzleme Sistemi

Fabrika Veri Toplama  Ve İzleme Sistemi Nedir ?

Artan maliyetler ve sert rekabet ortamında, üreticiler için elektrik, su, doğal gaz, buhar ve hava gibi  yüksek maliyetlere pinlenmiş  parametrelerin anlık izlenmesi ve sürekli toplanması yarına ertelenebilir konular arasından çıkmıştır. Bu konuda “Grean Deal”  başlığı ile Avrupa birliğinin önemli adımları bulunmaktadır.

Bu hususta; kaynakların korunması, üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik, akıllı yaşam ve çalışma ortamlarının oluşturulması, sıfır karbon ve en önemliside yeşil ve döngüsel bir ekonomi.

Tam da bu noktada; fabrika, tesis, işletme, arıtma tesisi, şirketler, toplu yaşam alanları (AVM, kamp alanları, park alanları, siteler, binalar) vb.  yerlerde veri toplama ve online izleme sisteminin kurulması gerekmektedir. Sistemin kurulması ile birlikte; süreklilik ve verimlilik anlamında kazanımlar elde edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, yatırımların anlık değerler ile yapılması, gelecek kuşakları yaşanılacak bir çevre ve teknolojiler kalması için en büyük adım atılmış olacak.

Toplanan verilerin anlık izlenmesi, üretim maliyetlerinin anlık belirlenmesi ile rekabet etme anlamında ise büyük avantajların elde edileceği bir diğer önemli konudur. Üreticiler, online veri izleme ve toplama sistemi sayesinde ürüne adet bazında anlık olarak değer biçebilmesinin vereceği büyük avantaj ile dünya ticaretinde hızlı manevralar yapabilecek.

Bunun için güçlü yazılım, yazılıma sürekli destek ve iyileştime,  işletme içersinde uygun ölçüm cihazlarının etap etap devreye alınması gereklidir.

MeterNet Pro :

 • Gerçek zamanlı enerji, su, buhar, hava tüketimlerini online izleme ve raporlama,
 • Üretim miktarları, cihaz/makine durumları, çalışma süreleri hakkında takip ve kontrol,
 • Seviye, Sıcaklık, Basınç, pH, İletkenlik, Kirlilik,Hava kalitesi ve Aydınlatma parlaklığı gibi değişkenlerin gerçek zamanlı ölçümü, takibi ve verilerinin toplanması,
 • Erken hamle/hızlı aksiyon alma noktasından, anlık olumsuzluklar, uyuşmazsızlıklar ve arızalardan haberdar olmak için UYARI/ALARM senaryoları oluşturma,
 • Toplanan verilerin; daha hızlı yorumlanması, gerekli önlem ve aksiyonların derhal alınması için ilgili verinin ilgili kişilerce izlenmesini sağlayan kullanıcı yönetimi,
 • Uyarı/Alarm senaryolarından elde edilen verilerin SMS ve E-posta ile ilgili kişilere iletilmesi,
 • Fabrika, işletme ve tesislerden alınacak kritik verilerin bir başka platforma/uygulamaya aktarımı söz konusu olduğunda .CSV, PostgreSQL, ORACLE, MS SQL, MySQL database entegrasyonu,
 • Tesis veya işletmelerin kritik noktalarında, ihtiyaç duyulan cihaz/makinelerinde devreye alınmış/alınacak enerji analizörlerinden alınan bilgilerin izlenmesi ve işletme enerji raporlarının çıktısının alınması,
 • Dashboard entegrasyonu ile konuya özel görseller oluşturma,

gibi özellikleri sayesinde tesise/üretime artı değerler katılabilmektedir. Meternet Pro ile işletmenizi dijital dünyaya taşımış ve uzaktan erişilebilir bir noktaya getirmiş olacaksınız.

Örnek Görseller :

Veri toplama ve izleme nedir ?

1- Enerjinin online izlenmesi ve enerji verilerinin saklanması ile;

 • Cihaz performanslarına bağlı yüksek enerji tüketiminin tespiti,
 • Tesis içi enerji kayıp- kaçak tespiti,
 • Ürün başına düşen anlık maliyet hesaplamalarının oluşturulması,
 • Mesai saatleri dışında kalan vakitlerde; havalandırma, aydınlatma ve ısıtma cihazlarının kontrolü,
 • İşletme maliyetlerinin aylık ve yıllaık bazda hesaplanması ve tahmini,
 • İşletme maliyetlerinin düşürülmesi için yatırım planlamaları,
 • Enerji kaynaklarının korunması için önlemlerin alınması,

2- Tesis su verilerinin toplanması, haritasının oluşturulması ve online izlenmesi ile;

 • Su kayıp- kaçak tespitinin yapılması,
 • Üretim maliyet hesaplarının real değerler üzerinden yapılması,
 • Birimler arası su tüketimlerinin belirlenmesi,
 • Gelecek yıllarda su tüketim miktarlarının tahmini,
 • Tasarruf için doğru yatırımların yapılması,
 • Doğal kaynakların korunması,
 • Verimlilik ve sürdürülebilirliğin arttırılması,

3- Faturalandırma sistemi  ve toplanan veriler ile;

 • Kademeli maliyet hesaplarının bölüm ve cihaz başına yapılması,
 • Belirli cihazların çalıştırılması uygun tarife dilimine alınarak eko-üretim yapılması,
 • Üretimde birim başına düşen real fiyatlandırma ile rekabetçi olunması,
 • Tasarruf planlamalarını yapılması,

Online Veri İzleme ve Toplama Sistemi Kullanım Alanları

Enerji Denetimi Ölçümü

Enerji denetimi için ölçümler

Elektrik, su, gaz vb. tüketimlerine ilişkin raporlar

Abone faturalandırması

Üretim ve işletme maliyetlerinin analizi

Güç / Akım / Voltaj grafikleri

Online parametre izleme

Enerji sınırlarının denetimi

Uygun elektrik tarifeleri

Uygulama Alanları

Fabrikalar Küçük Üretim Tesisleri Dağıtım Sahaları ve Trafolar Arıtma Tesisleri Sanayi siteleri

Müstakil Evler Kamp Alanları Hobi Bahçeleri

Ofis Binaları Apartman Binaları Daire Blokları

Alişveriş Merkezleri Kamu Binaları Arıtma Tesisleri

İlgili Ürünler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir